ÇED RAPORU

 • Çevresel Etki Değerlendirme Hizmetleri

  -Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu
  -Projeye özgü EBRD ve Uluslararası Finans Örgütü (IFC) standartlarına Uygun ÇED Raporları
  -Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED)Raporu
  -Proje Tanıtım Dosyası
  -Ekosistem Değerlendirme Raporu 
  -Gölet Ekosistem Değerlendirme Raporu 
  -Ornitoloji Raporu 
  -Peyzaj Onarım Planı
  -Toprak Koruma Projesi
  -Mera Geri Dönüşüm Projesi
  -Su Kullanım Hakları Planlama Raporu
  -Doğaya Yeniden Kazandırma Projeleri
  -Acil Durum/Afet Müdahale/Eylem Planları
  -Çevre Yönetim Planı
  -Nihai ÇED İzleme ve Kontrolü
  -Sulak Alan İzinleri